Rada Rodziców

NUMER KONTA BANKOWEGO DO OPŁAT ZA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców przy Przedszkolu w Kleosinie, ul. Kruczkowskiego 4, 16-001 Kleosin nr konta bankowego:                            18 8074 0003 0000 9061 2000 0020

Przedszkole w Kleosinie