Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

PRZEWODNICZĄCY: Paweł Chwicewski

SKARBNIK: Magdalena Naruk

SEKRETARZ: Justyna Żoch

 

 

Kwota na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 150 zł

płatna w całości lub w II ratach po 75 zł na konto Rady Rodziców 

18 8074 0003 0000 9061 2000 0020