image
hl1

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU W KLEOSINIE

 

  1. Nauczyciele przeprowadzają w miesiącu wrześniu diagnozę wstępną oraz obserwację dzieci w wyniku której określają ich predyspozycje, zdolności oraz zainteresowania.
  2. Biorąc pod uwagę powyższe nauczyciele kwalifikują wychowanków na poszczególne koła zainteresowań o czym informują rodziców.
  3. Rodzice zakwalifikowanych dzieci są zobowiązani wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w poszczególnych zajęciach.
  4. Liczebność grup powinna być dostosowana do warunków poszczególnych zajęć.
  5. Zajęcia kół zainteresowań odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, po realizacji podstawy programowej.
  6. Zajęcia są przeprowadzane co dwa tygodnie.
  7. Dziecko uczestniczy w zajęciach jednego koła zainteresowań.