PROJEKTY UE

"Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich"

Projekt UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .

Cel projektu: zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu w Kleosinie poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 135 dzieci (67M,68K) oraz 15 nauczycielek w okresie od 03.2017 r. do 08.2018 r.

Planowane efekty:

 • utworzenie dodatkowych 75 miejsc wychowania przedszkolnego,
 • poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 2 dzieci z niepełnosprawnościami
 • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 60 dzieci (30 K, 30 M)
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 15 nauczycieli
 • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu:930 770,77

Wkład Funduszy Europejskich: 790 760,43

ZAJĘCIA DODATKOWE

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z projektu unijnego

„Bajkowe Przedszkole”- atrakcyjne dla wszystkich dzieci

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia psychologiczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia przyrodnicze (Mali Odkrywcy)
 • Zajęcia z sensoplastyki
 • Zajęcia z pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku
 • Zajęcia z Bum bum rurek (Kreatywny Przedszkolak)
 • Zajęcia plastyczne (Kreatywny Przedszkolak)
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe (Kreatywny Przedszkolak)

Na poszczególne zajęcia dzieci są kwalifikowane przez nauczycielki poszczególnych grup, które biorą pod uwagę predyspozycje i zainteresowania dzieci.

Skip to content