image
hl1
rounded_img

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuję, że zmianie ulega zapis treści SIWZ. Zmiany opisane są w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

 

 

Nr rej.P.26.01.2018

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

       Dyrektor Przedszkola w Kleosinie

ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie- oddziały przy   ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie.

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w siedzibie zamawiającego:   16-001 Kleosin ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4 – pokój dyrekcji, na stronie internetowej   zamawiającego: www.przedszkolewkleosinie.pl
 1. Informacje można uzyskać pod nr tel: 696828603, e-mail: pkleosin@wp.pl lub przedszkolewkleosnie@gmail.com
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia – 2 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.
 3. Termin składania ofert od 07 grudnia 2018 do 20 grudnia 2018r. do godz. 10.00
 4. Miejsce składania ofert: Przedszkole w Kleosinie ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu w Kleosinie ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin w pokoju dyrektora   20 grudnia 2018 o godz. 10.30.8. Termin związania ofertą – 30 dni.
 6.  Ocena i wybór nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
 7. Termin związania ofertą – 30 dni.

Dyrektor Przedszkola w Kleosinie

mgr Teresa Seweryna Kozłowska

 Wzór umowy

Formularz ofertowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Nr rej: P.26.01.2018

Kleosin, dn.03.12.2018

 

Informacja z otwarcia ofert

Przedszkole w Kleosinie na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 tekst jednolity)przekazuje poniższe informacje:

Postępowanie: „Dostawa śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie- oddziały przy ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie”

Otwarcie ofert odbyło się dnia 3.12.2018r. o godz. 10:30 w Przedszkolu w Kleosinie

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  zamówienia kwotę w wysokości  200335,44netto (słownie: dwieście tysięcy trzysta trzydzieści pięć zł 44/100 ) 216426,64brutto  (słownie: dwieście szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć zł 64/100).

Stawka dzienna na jedno dziecko wynosi 10,72 brutto.

Złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa wykonawcy Wartość oferty/

stawka dzienna na jedno dziecko

 

1.

 

Law Brothers Gastro

Piotr Korziński, Rafał Wacewicz

spółka cywilna

ul.Mariańskiego 3 lok.U2

15-402 Białystok

 

10,76 zł brutto

 

2.

 

Kajar Sklep&Bar

Katarzyna Przemielewska

Kuriany 6

15-588 Białystok

 

12 zł brutto

 

3.

 

Rewolucja usługi cateringowe Elżbieta Walicka ul. Piaskowa 4 18-100 Łapy tel: 798-420-982

catering.rewolucja@gmail.com

 

12 zł brutto

Dyrektor Przedszkola w Kleosinie

mgr Teresa Seweryna Kozłowska

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Nr rej.P.26.01.2018

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Dyrektor Przedszkola w Kleosinie

ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie

ogłasza przetarg nieograniczony

  na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie- oddziały przy   ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w siedzibie zamawiającego:    16-001 Kleosin ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4 – pokój dyrekcji, na stronie internetowej   zamawiającego:  przedszkolewkleosinie.pl
 2. Informacje można uzyskać pod nr tel: 696828603, e-mail: pzedszkolewkleosnie@gmail.com
 3. Pożądany termin realizacji zamówienia – 2 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.
 4. Termin składania ofert od 19 listopada 2018 do 03 grudnia 2018r.  do godz. 10.00
 5. Miejsce składania ofert: Przedszkole w Kleosinie ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin
 6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu w Kleosinie ul.Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin w pokoju dyrektora   03 grudnia 2018 o godz. 10.30.
 7. Ocena i wybór nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
 8. Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Dyrektor Przedszkola w Kleosinie

mgr Teresa Seweryna Kozłowska

Zapytanie ofertowe do przetargu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe – 19.03.2018r.-na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu?” w ramach Projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci

Zapytanie ofertowe – 12.12.2017r, – dotyczące dostawy zabawek i materiałów plastycznych na potrzeby projektu

Zapytanie ofertowe -01.09.2017r. -na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci”

Zapytania ofertowe– 10.04.2017r. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania bum bum rurek w pracy z małymi dziećmi w ramach Projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci”

Zapytanie ofertowe-05.01.2017r.- dotyczące dostawy zabawek na potrzeby projektu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kleosin, 20.12.2017r.   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   Na podstawie art. 92 ust1 pkt1 oraz ust2 ustawy z dnia 29 stycznia 20014 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków w naczyniach

więcej

Pomocy dydaktyczne do zajęć z pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku

Szanowni Państwo, Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć z pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku na potrzeby projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF . Termin składania

więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przedszkole w Kleosinie informuje, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki przedszkolnej i do zajęć ekoplastyka w ramach projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” z dnia 13.11.2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Dyrektor Przedszkola w Kleosinie Kruczkowskiego, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie – oddziały przy ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w siedzibie zamawiającego: 16-001 Kleosin ul. Kruczkowskiego 4 – pokój dyrekcji, na stronie internetowej zamawiającego:

więcej

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć gimnastyka korekcyjna na potrzeby projektu

Szanowni Państwo, Kleosin, 03.11.2017 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/10/17-BP z dnia 16.10.2017 dotyczącego dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć gimnastyka korekcyjna na potrzeby projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach

więcej

Zapytanie ofertowe – pomoce do zajęć psychologicznych

Szanowni Państwo, Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć psychologicznych na potrzeby projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF . Termin składania ofert: do dnia 24.10.2017 (decyduje

więcej

Zapytanie ofertowe – pomoce do zajęć cyrkowych

Szanowni Państwo, Przedszkole w Kleosinie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć cyrkowych na potrzeby projektu „Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF . Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017, godzina

więcej

 

Informacje dodatkowe