W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe finansowane z Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny:

logopedia

 język angielski

religia katolicka / prawosławna

 

Zajęcia prowadzone przez kadrę pedagogiczną

Przedszkola w Kleosinie 

 
 

Koło muzyczno-ruchowe

1 x w tygodniu po 30min

Nauczyciele prowadzący:

Cele:

 • rozwijanie predyspozycji muzycznych i wrażliwości muzycznej dzieci poprzez różnorodne formy muzyczne i łączenie muzyki z ruchem
 • umożliwienie przeżywania i wyrażania różnych stanów emocjonalnych poprzez odpowiedni dobór muzyki


Koło plastyczne 

 1 x w tygodniu po 30mina7de5a204b5fd44f

Nauczyciel prowadzący: 

Cele:

 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
 • pobudzanie kreatywności dziecka, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem;
 • rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia;
 • doskonalenie sprawności manualnych.


Koło logopedyczne 

1 x w tygodniu po 30min

Nauczyciel prowadzący: 

Cele:

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej
 • doskonalenie sprawności artykulacyjnej


Koło „
bum bum rurki”

1 x w tygodniu po 30min

Oddziały przy ul. Tarasiuka 9

 nauczyciel prowadzący: 

Cel ogólny innowacji:

Stworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zdolności i zainteresowań muzycznych dzieci  3-letnich.

Zadania:

 • Zabawy rytmiczno – muzyczne, zabawy rytmiczno-ruchowe, zabawy słowne,  oraz twórcze z wykorzystaniem Bum Bum Rurek
 • Nauka gry na Bum Bum Rurkach prostych melodii wybranych utworów


Koło muzyczno – ruchowe 

1 x w tygodniu po 30min

Oddziały przy ul. Tarasiuka 9

Nauczyciel prowadzący: 

Cele:                                       

 • rozwijanie predyspozycji muzycznych i wrażliwości muzycznej dzieci poprzez różnorodne formy muzyczne i łączenie muzyki z ruchem
 • umożliwienie przeżywania i wyrażania różnych stanów emocjonalnych poprzez odpowiedni dobór muzyki


Koło sportowe  

 1 x w tygodniu po 30min

Oddziały przy ul. Tarasiuka 9

Nauczyciele prowadzący: 

Cele : 

 • nabywanie ogólnej sprawności i zwinności,
 • wzmacnianie wytrzymałości fizycznej dziecka,
 • wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych.

NASZE GRUPY
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny