Rada Rodziców Przedszkola w Kleosinie w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący Rady Rodziców: Adam Orłowski

Skarbnik: Marzena Mielańczuk

Sekretarz: Mirosław Puczko

Członek Komisji Rewizyjnej: Karolina Bursiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej: Krystian Kamieński

Dane oraz nr konta bankowego:

Rada Rodziców przy Przedszkolu w Kleosinie

ul. Kruczkowskiego 4

16-001 Kleosin

nr konta bankowego: 18 8074 0003 0000 9061 2000 0020

Regulamin Rady Rodziców pozytywnie zaopiniowany 24.09.2015r

Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu w Kleosinie

NASZE GRUPY
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny