Grupa Świetliki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ 2019

  1. Jak wygląda świat przed milionami lat
  2. Idzie zima ze śniegiem
  3. Idą święta

PIOSENKA "PADA ŚNIEG"

1.Taka cisza dookoła,

tak się zmienił park i sad.

Nocą przyszła do nas zima,

zasypała śniegiem świat.

Ref. Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg.

Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.

2.Patrz, śnieżynki tańczą walca

i wirują z wiatrem w takt.

Wznoszą się wysoko w górę.

Niech ten taniec długo trwa.

Ref. Pada śnieg…

3.Jest tak pięknie, tak jak w bajce,

jakby ktoś odmienił świat.

Jakby czarodziejską różdżką

Zmienił wszystko wokół nas.

Ref. Pada śnieg…

 

WIERSZ "JEDZIE ZIMA"

Je­dzie pani Zima
na ko­ni­ku bia­łym,
spo­tka­ły ją dzie­ci,
pięk­nie po­wi­ta­ły:

- Dro­ga pani Zimo,
syp­nij dużo śnie­gu,
żeby nam sa­necz­ki
nie usta­ły w bie­gu.

 

 

Przedszkole w Kleosinie