Grupa Sówki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ 2021

1.Chciałbym byś sportowcem

2.Cuda i dziwy

3.Mali strażnicy przyrody

4.Jestem Polakiem i Europejczykiem

 

Wiersz Jolanty Kasperkowiak „Mali strażnicy przyrody”

Dziś „ekologia” – modne słowo,

 przyrodę wszyscy chcą mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,

od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,

trzeba takiemu uwagę zwrócić.

 Nie można przecież bezkarnie śmiecić.

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,

bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży,

 gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,

po co jej dzieci mają się smucić.

Niech barwny motyl siada na kwiatach,

 żyje tak krótko, niech wolny lata.

A zimą nakarm głodne ptaki:

sikorki, wróble, wrony, szpaki.

Powieś na drzewie im karmnik mały,

będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali,

uczyć będziemy tego wandali.

 Matka Natura nas wynagrodzi,

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

 

Piosenka  "Każdy chciałby być odkrywcą (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

  1. Znam już dobrze kraj nasz,

Polskę, miasta, góry, morze.

 Byłem także w innych krajach

 – zwiedziłem Europę.

 Ref.: Chcę poznać cały świat:

           kontynenty, morza, oceany.

          A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

          rakietą w kosmos polecę.

2.Znam też inne kontynenty:

Azję i Afrykę,

 a niedługo także zwiedzę

 ogromną Amerykę.

 Ref.: Chcę poznać cały świat…

3. Będę pływał wielkim statkiem,

latał samolotem, podróżował autokarem

 i jeździł autostopem.

 Ref.: Chcę poznać cały świat…

Skip to content