image
hl1

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00- schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne według własnych pomysłów lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.
8.00 – 8.10 – doskonalenie czynności samoobsługowych (czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania)
8.10 – 8.40 – śniadanie
8.40 – 10.00 – zajęcia wychowawczo- edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
10.00- 11. 00 – Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze lub (przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych) gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci w sali przedszkolnej.
11.00 – 11.10 – czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
11.10 – 11.40 – obiad
11.40 – 11.50 – przygotowanie do odpoczynku, czynności samoobsługowe.
11.50 – 13.45 – odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.
13.45-14.00 –czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
14.00-14.30– podwieczorek
14.30 – 17.00 – zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna. Zabawy wynikające  z zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.
Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: od 8.00 do 13.00.