image
hl1

STREFA RODZICA

 

Rady na pierwsze dni w Przedszkolu.

 • stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania – uśmiech – buziak – papa!  (najlepiej przekaż dziecko wychowawcy i nie przesiadaj w sali – to źle wpływa zarówno na Twoje dziecko jak również inne dzieci w grupie)
 • pamiętaj, że płacz dziecka przy rozstaniu jest czymś zupełnie naturalnym
 • jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postarajcie się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata (rozstanie z nim jest często mniej bolesne),
 • nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, (przekazujesz im wtedy swoje lęki),
 • staraj się  w miarę możliwości  skracać czas pobytu małego dziecka w przedszkolu  do 4-5 godzin (gdy dziecko już się przyzwyczai,  możesz go wydłużyć),
 • przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić,
 • nie wyręczaj dziecka nawet gdyby wykonywało określone czynności niezdarnie,
 • nie zmuszaj dziecka  do  tego, by zawsze od razu opowiadało o tym, co wydarzyło się w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres, poczekaj aż samo zacznie mówić,
 • nie pytaj dziecka, co i ile zjadło, ale w co i z kim się bawiło,
 • pozostaw w sali dodatkowe ubrania, uprzedź dziecko, że gdy pobrudzi lub zmoczy ubranie, może przebrać się  w czyste- powiedz mu, że zawsze może poprosić Panią o pomoc.
 • jeśli dziecko zabrudzi ubranie nie miej do niego pretensji i staraj się  nie krytykować dziecka,
 • pozwól zabrać do przedszkola ulubiona zabawkę – przytulankę, to  często daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, przypomina dom,
 • w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego  dobre  strony, ale nie odbieraj dziecku prawa do własnej oceny życia przedszkolnego.  Dobrze jest pozwolić dziecku się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na duchu. Warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać, że podczas nieobecności mamy dziecko powinno szukać pomocy u swojej pani wychowawczyni
 • postaraj się nawiązać dobry kontakt i stała  współpracę z nauczycielkami danej grupy. Warto dowiadywać się o rożne sprawy dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.
 • pozostaw wychowawcy aktualny numer telefonu- w przypadku jakichkolwiek problemów wychowawca szybko się z Tobą skontaktuje

 

Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy w pewnej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy i samo przedszkole, to zwiększa się akceptacja nowej sytuacji przez dziecko.

Adaptacja ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jest to mechanizm, z którego korzystamy przez całe  życie. Każde dziecko ma indywidualną drogę rozwojową, każde musi przejść przez okres adaptacji w nowym środowisku.

To od nas, dorosłych w dużej mierze zależy, jak długo on będzie trwał. Wszyscy chcemy, aby wychowywane przez nas dzieci były radosne i wesołe, mądre i dobre, kochane i kochające. Pragniemy, aby „wystartowały” w życie z możliwie pełnym powodzeniem, dlatego też tak bardzo ważna jest  współpraca rodziców z nauczycielem w życzliwej i pełnej wzajemnego zaufania atmosferze. Mamy więc nadzieję, że  z Państwa pomocą uda nam się taką atmosferę stworzyć dla dobra przyszłych przedszkolaków.

Wyprawka przedszkolna.

Lista rzeczy, które należy przynieść pierwszego dnia do przedszkola

 • Kapcie na rzepy bądź wsuwane (podpisane)- nie należy przynosić kopci sznurowanych i klapek
 • Drugi komplet ubranek do przebrania (majteczki, rajstopki, skarpetki, spodenki i bluzeczka)- należy zanieść do sali w podpisanym woreczku
 • Piżamka i pościel dla dzieci, które leżakują (gr. I, II, III ) –  wszystko podpisane

Informacje dodatkowe:

 1. Ubranie dziecka powinno być dostosowane do pogody, najlepiej „na cebulkę”
 2. Strój musi umożliwiać nieskrępowaną aktywność fizyczną
 3. Biżuterię, ozdoby i inne drogocenne przedmioty najlepiej pozostawić w domu (ewentualne kolczyki niech będą delikatne, przy uchu)

Adaptacja Dziecka do przedszkola.

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym  wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego warto się do tego  odpowiednio przygotować.                       .

Większość psychologów jest zdania, że trzylatek nie jest  jeszcze w stanie samodzielnie przekroczyć  progu  instytucji zbiorowego wychowania, jaką jest przedszkole. Wymaga ono wparcia rodziny i nauczycieli.

Rodzice są dla dziecka  najważniejszymi osobami i to oni pierwsi będą objaśniać mu wszystko, co jest dla niego trudne i niejasne w nowym środowisku. To oni też będą w największym stopniu kształtować stosunek emocjonalny dziecka do przedszkola.

Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka i ma charakter indywidualny.  Łagodny start w środowisko przedszkolne może m.in. zapewnić opanowanie umiejętności samoobsługowych. Poziom opanowania tych umiejętności ma  bowiem wpływ na poczucia bezpieczeństwa i niezależności dziecka.

Przedszkole oczekuje, iż dziecko 3-letnie powinno mieć opanowane następujące czynności samoobsługowe:

 • samodzielne jedzenie łyżką,
 • mycie rąk,
 • samodzielne korzystanie z toalety,
 • zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby,
 • rozpoznawanie swoich rzeczy,
 • czyszczenie nosa,
 • znajomość swojego imienia i nazwiska

Przeciętny rozwój dziecka umożliwia w pełni opanowanie tych umiejętności. Jednak dzieci przychodzące do przedszkola często różnią się pod względem dojrzałości przedszkolnej, co wynika w dużej mierze z systemu wychowawczego w rodzinie. Dlatego też do realizacji powyższych wymagań i kształtowania umiejętności konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy środowiskiem rodzinnym i przedszkolnym.

Pierwszy krok dziecka w samodzielność często bywa trudny. Zatem musimy zrobić wszystko aby ułatwić dziecku przedszkolny start i dobrze przygotować do czekających je zadań.

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w miesiącu SIERPNIU.

Opłaty roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 •  Rada Rodziców – 150 zł (można płacić w dwóch ratach po 75zł)

(w tytule przelewu : rodzaj opłaty, imię i nazwisko dziecka oraz grupa przedszkolna)

nr konta bankowego: 18 8074 0003 0000 9061 2000 0020

Likwidacja szkody

Likwidacja szkód osobowych

W trosce o jakość obsługi likwidacji szkód prosimy, aby przed rozpoczęciem zgłaszania szkody przygotować wymienione poniżej dokumenty*:

PESEL osoby ubezpieczonej i zgłaszającej, uprawnionej do otrzymywania informacji w sprawie zgłoszonej szkody dane teleadresowe numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata ewentualnego odszkodowania skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego (tj. od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia) dokładne okoliczności powstania szkody (w tym data i miejsce zaistnienia szkody) oryginały rachunków/faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów powypadkowego leczenia).

Prosimy o wpisanie we wniosku o wypłatę świadczenia pełnych informacji dotyczących zgłaszanej szkody. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Działem Likwidacji Szkód: 22 584 10 00. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 17:00.

*szczegółowy wykaz dokumentów jest dostępny w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)

Zgłoś szkodę

Początek formularza

Wpisz pełny numer polisy:

Wskazówki:

Jeżeli wpiszemy numer aktualnej polisy wypełniamy wtedy wniosek elektronicznie !!!

Prowadzi nas system!!!

Natomiast jeżeli wprowadzimy zapis EDU-A/P0 MAMY WNIOSEK PAPIEROWY I WYPEŁNIAMY RĘCZNIE , A NASTĘPNIE PRZESYŁAMY LISTEM POLECONYM NA ADRES : NAU.

a numer polisy musi być identyczny jak w umowie ubezpieczenia (seria i numer polisy są dostępne w placówce, która zawarła umowę ubezpieczenia grupowego) • wszystkie wpisywane znaki muszą być WIELKIE • w numerze nie występują odstępy pomiędzy poszczególnymi znakami

Szkoda z tytułu ubezpieczenia NNW Szkolnego

Potrzebne dokumenty:

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NASTĄPI WYPŁATA EWENTUALNEGO ODSZKODOWANIA Brak numeru rachunku bankowego i zaznaczenie opcji „PRZEKAZ POCZTOWY” spowoduje, że odbiór świadczenia będzie możliwy tylko osobiście w oddziale banku Pekao SA. DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY (kliknij, aby pobrać) wraz z potwierdzeniem przez szkołę objęcia ucznia/pracownika ochroną ubezpieczeniową. DOKUMENTACJA MEDYCZNA (od udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)

Pliki do pobrania:

Wniosek roszczeniowy InterRisk Ostatnia strona wniosku do uzupełnienia przez placówkę oświatowo-wychowawczą (dla szkód zgłaszanych przez stronę nau.pl)

2015/2016 – Ogólne warunki ubezpieczenia 2016/2017 – Szczególne warunki ubezpieczenia EDU PLUS dla szkolnego programu ubezpieczeniowego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA 2017/2018 – Szczególne warunki ubezpieczenia EDU PLUS dla szkolnego programu ubezpieczeniowego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA

SPOSÓB ZGŁOSZENIA SZKODY Wniosek on-line (Kliknij, aby wypełnić) e-mail: szkody.nnw@nau.pl telefonicznie: (22) 584 10 00 fax: (22) 350 73 16

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa osobiście w biurze NAU: ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa wejście od Wybrzeża Kościuszkowskiego 31/33 (12 piętro)

Decyzja w szkodzie z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z ubezpieczenia EDU PLUS zostanie wydana po: 30 DNIACH

w przypadku kompletnej dokumentacji, liczonych od dnia

otrzymania zgłoszenia przez Dział Likwidacji Szkód NAU 14 DNIACH

w przypadku niepełnej dokumentacji,

liczonych po jej uzupełnieniu

 

Informacje dodatkowe