Aktualności

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE MIESIĄCA- SIERPNIA

Prosimy o przyprowadzanie dziecka do przedszkola

do godz.8.30

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZERWY WAKACYJNEJ

(DWA OGŁOSZENIA)

 

OGŁOSZENIE NR.1

Zgodnie z Zarządzeniem nr. ORG.0050.143.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku

przerwa w pracy Przedszkola w Kleosinie w roku szkolnym 2019/2020

 została ustalona na miesiąc lipiec.

Dyżur wakacyjny w dniach od 01 lipca 2020 do 31 lipca 2020roku

pełni Przedszkole w Zespole Szkół w Księżynie.

Rodzice chętni do posłania dziecka do przedszkola dyżurującego zobowiązani są

do złożenia odpowiedniego Oświadczenia dostępnego na stronie internetowej

Przedszkola w Księżynie ( w zakładce Aktualności- PRZEDSZKOLE W WAKACJE )

pod adres: spksiezyno@wp.pl

najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 do godz. 12.00

Więcej informacji pod numerem telefonu (85) 6632-048

Zarządzenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2020r.

 

OGŁOSZENIE NR.2

W związku z panującym stanem epidemicznym, obowiązującym reżimem

sanitarnym i wytycznymi GIS,

PRZEDSZKOLE POSIADA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DO

PRZYJĘCIA DZIECKA  NA  CZAS PANDEMII   W MIESIĄCU SIERPNIU

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola na miesiąc sierpień,

zobowiązani są do dostarczenia wypełnionej deklaracji

najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 roku do godz. 12.00

Chęć posłania dziecka do przedszkola w miesiącu sierpniu powinni również

ponownie zadeklarować rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola

w miesiącu maju i czerwcu.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub droga mailową (skan bądź zdjęcie) na adres

przedszkolewkleosinie@gmail.com

O decyzji komisji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Brak pisemnej deklaracji traktowane będzie jako brak zainteresowania

posłaniem dziecka do przedszkola w miesiącu sierpniu.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców, których zawód

jest rekomendowany w wytycznych GIS, MZ i MEN tj.  pracowników

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu i przedsiębiorstw

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz obojga  rodziców 

pracujących, pracujących rodziców samotnie wychowujących dziecko,

którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem

w domu.

Na ten czas w naszym przedszkolu wprowadzone zostaną procedury,

z którymi muszą się Państwo zapoznać i do nich dostosować.

Procedury obowiązywać będą w okresie od 13.05.2020 do odwołania

 Placówka czynna będzie w godzinach 6.30-17.00.

Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy.

 Wprowadza się zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów,

osób trzecich.

PLIK - Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w Kleosinie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

PLIK - Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w Kleosinie na okres trwania pandemii covid-19 i Oświadczenia

 

OGŁOSZENIE

Rodzice chętni do posłania dziecka do przedszkola

od dnia 22.06.2020 do 30.06.2020roku

zobowiązani są

do wypełnienia odpowiedniej deklaracji i oświadczeń

 oraz przesłanie ich

drogą mailową na adres

przedszkolewkleosinie@gmail.com

Deklaracje i Oświadczenia należy przesłać

do czwartku 18.06.2020 do godz. 12.00.

( Nie dotyczy osób, których dzieci zostały już przyjęte do przedszkola

w terminie od 13.05.2020,18.05.2020,25.05.2020,

01.06.2020, 08.06.2020 i 15.06.2020)

O decyzji komisji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Brak pisemnej deklaracji traktowane będzie jako brak zainteresowania

posłaniem dziecka do przedszkola.

PRZEDSZKOLE POSIADA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DO

PRZYJĘCIA DZIECKA  NA  CZAS PANDEMII

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców, których zawód

jest rekomendowany w wytycznych GIS, MZ i MEN tj.  pracowników

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu i przedsiębiorstw

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz obojga  rodziców 

pracujących, pracujących rodziców samotnie wychowujących dziecko,

którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem

w domu.

Na ten czas w naszym przedszkolu wprowadzone zostaną procedury,

z którymi muszą się Państwo zapoznać i do nich dostosować.

Procedury obowiązywać będą w okresie od 13.05.2020 do odwołania

 Placówka czynna będzie w godzinach 6.30-17.00.

Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy.

 Nauczanie zdalne odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.  

 Wprowadza się zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów,

osób trzecich.

PLIK - Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w Kleosinie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

PLIK - Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w Kleosinie na okres trwania pandemii covid-19 i Oświadczenia

 

OGŁOSZENIE

Szanowi Rodzice w miesiącu maju Przedszkole w Kleosinie nie będzie

pobierało opłat za korzystanie z usług przedszkola.

 

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Przedszkola w Kleosinie z dnia 08.05.2020r.

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Kleosinie

 

Rodzice

Od 13 maja 2020 roku następuje otwarcie placówki, które ma na celu

wsparcie rodziców pracujących.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców, których zawód

jest rekomendowany w wytycznych GIS, MZ i MEN tj.  pracowników

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu i przedsiębiorstw

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz obojga  rodziców 

pracujących, pracujących rodziców samotnie wychowujących dziecko,

którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem

w domu.

Na ten czas w naszym przedszkolu wprowadzone zostaną procedury,

z którymi muszą się Państwo zapoznać i do nich dostosować.

Procedury obowiązywać będą w okresie od 13.05.2020 do 24.05.2020.

 Placówka czynna będzie w godzinach 6.30-17.00.

Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy.

 Nauczanie zdalne odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.  

 Wprowadza się zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów,

osób trzecich.

Rodzice chętni do posłania dziecka do przedszkola zobowiązani są

do wypełnienia odpowiedniej deklaracji i oświadczeń oraz przesłanie ich

drogą mailową na adres

przedszkolewkleosinie@gmail.com

Deklaracje należy przesłać z minimum dwudniowym wyprzedzeniem

( nie wliczając soboty, niedzieli, dni świątecznych).

PRZEDSZKOLE POSIADA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DO PRZYJĘCIA

DZIECKA NA CZAS PANDEMII

Brak pisemnej deklaracji traktowane będzie jako brak zainteresowania

posłaniem dziecka do przedszkola.

PLIK - Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w Kleosinie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

PLIK - Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w Kleosinie na okres trwania pandemii covid-19 i Oświadczenia

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzy Dyrekcja i Pracownicy

Przedszkola w Kleosinie

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA W KLEOSINIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA CZ.1

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA CZ.2

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

 

OGŁOSZENIE

2 kwietnia, w dniu urodzin znanego duńskiego baśniopisarza H.Ch.Andersena,

obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  Święto ma na celu

m.in. rozpowszechnianie książek dla dzieci oraz rozwijanie zainteresowań

czytelniczych wśród najmłodszych. Naszą propozycją na ten ważny dzień

jest bajka-pomagajka N.Drabczyk pt. "Przygoda Jedyneczki"

PLIK BAJKI-  PRZYGODA JEDYNECZKI

 

OGŁOSZENIE RELIGIA PRAWOSŁAWNA

Proszę rodziców dzieci uczęszczających na Religię Prawosławną o odbiór

kolorowanek swoich dzieci. Będą one wyłożone w budynku przedszkola

przy ul.O.J.Walerowskiego 4

( kolorowanki dzieci z O.J.Walerowskiego i Tarasiuka)

Pocztą elektroniczną będą przesyłane zadania do realizacji

i umieszczane na stronie internetowej w" Strefie Rodzica".

Zadanie: Pokoloruj rysunek z strony nr 46 i powtarzaj znane ci modlitwy.

Pozdrawiam o. Władysław

 

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„RODZINNA GRA EKOLOGICZNA”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

plastyczno - technicznym „Rodzinna gra ekologiczna”,

który przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców.

Głównym celem konkursu jest zapoznanie dzieci z terminami związanymi

z ekologią, rozwijanie inwencji twórczej, dzielenie się pomysłami oraz wdrażanie

rodziców do aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi!!!

Więcej informacji w regulaminie: REGULAMIN KONKURSU- RODZINNA GRA EKOLOGICZNA

 

Przedłużenie terminu zawieszenia zajęć w przedszkolu

W związku z zaistniałą sytuacją (koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania

i zwalczania COVID-19)  informujemy, że decyzją MEN placówki oświatowe

będą zamknięte do dnia 10.04.2020 roku.

 

Drodzy Rodzice!!!

W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych,

chcielibyśmy wesprzeć Państwa w edukacji domowej Waszych dzieci.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi

„Kształcenie na odległość” - rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja

Na naszej stronie internetowej w zakładce "STREFA RODZICA" (proszę kliknąć

na „Strefa Rodzica”) będziemy umieszczać karty pracy, zabawy, ćwiczenia

oraz linki do stron internetowych i innych inspiracji pozwalających zorganizować

czas dziecku i wesprzeć jego rozwój.

 

Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Kleosinie

w dniach 24.03.2020-31.03.2020

należy dostarczyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

przy ul. O. J. Walerowskiego 4

Z powodu zagrożenia koronawirusem prosimy o przynoszenie wypełnionych

w domu oświadczeń, zamkniętych  w kopercie i wrzucenie ich

do przygotowanej skrzynki.

Oświadczenie do pobraniaOŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

W holu budynku, w którym będzie stała przygotowana skrzynka

może znajdować się tylko jedna osoba!

Po wejściu do budynku prosimy zdezynfekować ręce.

 Istnieje również możliwość przesłania skanu oświadczenia drogą mailową

na adres: przedszkolewkleosinie@gmail.com

( oryginał oświadczenia będziecie Państwo zobowiązani dostarczyć w czasie podpisywania umów o korzystanie z usług przedszkola)

 

OGŁOSZENIE

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Przedszkola w Kleosinie

będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w wejściu

do budynku przy ul. O.J.Walerowskiego 4

dnia 23.03.2020r. najpóźniej do godz.15.00

Listy udostępnione będą do dnia 31.03.2020r. do godz.15.00

Informacje  nie będą udzielone telefonicznie i e-mailowo.

Prosimy na bieżąco obserwować stronę internetową.

 

Pomysły na wspólny czas z dzieckiem w domu

1.Zachęcamy do skorzystania z zajęć z Panem Miłoszem. W przedszkolu

korzystamy z pozycji „Tuptaj, maluszku, średniaczku i starszaku” więc dzieci

znają już Pana Miłosza i chętnie z nim się bawią.

Zajęcia odbywać się będą w formule "na żywo" na kanale

„Bliżej przedszkola” na YouTube.

Filmy nie będą potem dostępne!

 • W najbliższy piątek (20.03.2020r.) o godz. 11.00 zapraszamy Was do prawie

godzinnego wspólnego potuptania

LINK DO JUTRZEJSZYCH ZAJĘĆ  „TUPTAJ, ŚREDNIACZKU - PAN

MIŁOSZ”-   https://youtu.be/bZnfkuZMQ9Q 🙂

Bawcie się dobrze i tuptajcie sobie do woli!

 • W sobotę (21.03.2020r.) o godz. 11.00 zapraszamy Was

do wspólnego potupania

LINK  "TUPTAJ, STARSZAKU - PAN MIŁOSZ" - https://youtu.be/vjnvB9gEDmA

 

2. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, a także na apel Ministra Edukacji

Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w

ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum

Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej

domowej nauki rodziców i dzieci.

Zapraszamy do pobrania materiałów

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju

Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku

(facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego)pojawi się konkurs, w którym do

wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w

komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe

informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

 

3.Wszystkie dzieci wraz z rodzicami i opiekunami zapraszamy do wspólnego

obejrzenia bajki muzycznej „Brzydki Kaczorek”bez wychodzenia z domu,

na kanale Opery i Filharmonii Podlaskiej na YouTube. „Spotykamy się”

już w najbliższy czwartek (19.03.2020) o godz. 10:00  🙂

LINK DO BAJKI "Brzydki Kaczorek"http://bit.ly/Brzydki_Kaczorek_Transmisja

 

OGŁOSZENIE

Dnia 13.03.2020r. dzieci z ul. Tarasiuka proszę przyprowadzać

do przedszkola na ul. O.J.Walerowskiego

 

RODZICU

Zgodnie z wytycznymi

Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r

zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone

na okres dwóch tygodni od dnia 12.03.2020 do 25.03.2020 roku

W dniach 12-13.03.2020 roku przedszkole będzie sprawowało opiekę,

jeśli jednak nie ma takiej potrzeby proszę nie wysyłać dzieci do placówki.

Przypominamy, że na dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci

zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

 

Przedszkole w Kleosinie bierze udział w projekcie

 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Więcej informacji w pliku: PROJEKT MAŁY MIŚ

 

REKRUTACJA

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 03.03.2020r. do 16.03.2020r.

w godzinach 7.00-16.30 w dniu 16.03.2020r. do godz.15.00.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODZINY WIELODZIETNEJ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

Przedszkole w Kleosinie ul. O.J.Walerowskiego 4

z oddziałami na ul. Tarasiuka 9

 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy wszystkie dzieci na wspólną zabawę

podczas dni otwartych

25.02.2020r. (wtorek) w godz. 9.00-10.30

  26.02.2020r. (środa) w godz. 15.30-17.00

 

WYJAZD DO KINA FORUM

Dnia 28.02.2020r. wszystkie grupy (przy ul. O. J. Walerowskiego i Tarasiuka)

jadą do Kina Forum na MUSICAL  pt. „CUDOWNA LAMPA ALLADYNA”

WYJAZD AUTOKAREM Z PRZEDSZKOLA O GODZ. 8.00 !!!

Koszt biletu: 22zł+5zł autokar

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli w grupach

 

AUDYCJA MUZYCZNA

Dnia 27.02.2020r. w przedszkolu odbędzie się

AUDYCJA MUZYCZNA pt. ”LEGENDY POLSKIE”

 • o godz. 9.50- oddziały przy ul. O.J. Walerowskiego
 • o godz. 10.50- oddziały przy ul. Tarasiuka

Koszt: 5zł

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli w grupach

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W Przedszkolu w Kleosinie odbędzie się zebranie z rodzicami

ODDZIAŁY PRZY UL. O.J.WALEROWSKIEGO

 • dnia 19.02.2020r. (środa) o godz. 16.00 w grupie "LISKI"
 • dnia 20.02.2020r. (czwartek) o godz. 15.30 w grupie "ŚWIETLIKI"

ODDZIAŁY PRZY UL. TARASIUKA

 • dnia 24.02.2020r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w grupie "BIEDRONKI"

Więcej informacji u nauczycieli z poszczególnych grup

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola w Kleosinie informuję, iż zgodnie

z Zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2020 z dnia 08 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki,

od dnia 01 lutego 2020 roku zmianie ulega

stawka żywieniowa i wynosić będzie 6,31 zł

śniadanie- 1,80 zł

obiad- 2,71 zł

podwieczorek- 1,80 zł

 

BAL KARNAWAŁOWY

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na Bal Karnawałowy,

który odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu:

 • 04.02.2020r. (wtorek) o godz. 9.00- oddziały przy ul. O.J.Walerowskiego
 • 04.02.2020r. (wtorek) o godz. 11.30- oddziały przy ul. Tarasiuka

To doskonała okazja do wcielenia się przez dzieci w ulubione postacie.

Dlatego też prosimy rodziców o przygotowanie swoim pociechom

kostiumów karnawałowych.

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Przedszkolaki z naszego Przedszkola mają zaszczyt zaprosić  

Kochanych Dziadków i Babcie na występy z okazji ich święta.

Spotkania w poszczególnych grupach odbędą się:

ODDZIAŁY PRZY UL. O.J.WALEROWSKIEGO

 • GRUPA MISIE- 17 stycznia, o godz.10.00
 • GRUPA JEŻYKI- 17 stycznia, o godz. 11.00
 • GRUPA ŻABKI- 17 stycznia, o godz. 11.30
 • GRUPA LISKI- 17 stycznia, o godz. 12.30
 • GRUPA MOTYLKI- 17 stycznia, o godz. 12.30
 • GRUPA ZAJĄCZKI- 16 stycznia, o godz. 12.30
 • GRUPA ŚWIETLIKI- 17 stycznia, o godz. 10.00
 • GRUPA MUMINKI- 16 stycznia, o godz. 12.30

ODDZIAŁY PRZY UL. TARASIUKA

 • GRUPA TYGRYSKI- 14 stycznia, o godz. 15.00
 • GRUPA BIEDRONKI- 17 stycznia, o godz. 15.00
 • GRUPA PSZCZÓŁKI – 15 stycznia, o godz. 14.00
 • GRUPA SÓWKI- 16 stycznia, o godz. 14.30

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków

na występy swoich pociech!

Więcej informacji u nauczycieli z poszczególnych grup

 

KINO SFERYCZNE

W naszym przedszkolu będzie KINO SFERYCZNE dnia:

 • 13.01.2020r. o godz. 9.00- oddziały przy ul. Tarasiuka
 • 14.01.2020r. o godz. 9.00- oddziały przy ul. O.J. Walerowskiego

Koszt: 8zł

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli w grupach

 

ZAJĘCIA OTWARTE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy rodziców na "Zimowe zajęcia otwarte", które odbędą się dnia:

oddziały przy ul. O. J. Walerowskiego 4

 • 09.12.2019r. o godz. 15.00- gr. Misie
 • 10.12.2019r. o godz. 15.30- gr. Zajączki
 • 11.12.2019r. o godz. 15.30- gr. Liski
 • 13.12.2019r. o godz.15.00- gr. Żabki
 • 16.12.2019r. o godz. 15.30- gr. Motylki
 • 17.12.2019r. o godz. 15.00- gr. Jeżyki
 • 18.12.2019r. o godz. 15.30- gr. Muminki
 • 19.12.2019r. o godz. 15.00- gr. Świetliki

oddziały przy ul. Tarasiuka 9

 • 10.12.2019r. o godz. 15.30- gr. Sówki
 • 11.12.2019r. o godz. 15.30- gr. Biedronki
 • 11.12.2019r. o godz. 15.30- gr. Tygryski
 • 19.12.2019r. o godz. 15.30- gr. Pszczółki

Więcej informacji u nauczycieli z poszczególnych grup

 

OGŁOSZENIE

Dnia 13.12.2019r. wszystkie grupy jadą do kina Helios Alfa

na film pt. "KRAINA LODU" wyjazd z przedszkola:

 • ok. godz. 9.00- oddziały przy ul. Tarasiuka
 • ok. godz. 9.20- oddziały przy ul. O.J.Walerowskiego

koszt: 14zł +5zł autokar

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli w grupach

 

AUDYCJA MUZYCZNA

Dnia 06.12.2019r. odbędzie się w przedszkolu audycja muzyczna pt. "Co mówią zwierzęta w wigilijną noc"

 • o godz. 9.50 - oddziały przy ul. O.J. Walerowskiego 4
 • o godz. 10.50 - oddziały przy ul. Tarasiuka 9

Koszt 5zł

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli w grupach

 

Wyniki konkursu "MÓJ KOCHANY MIŚ":

Kategoria 3-4 latki:

I miejsce – Paula Sakowicz

II miejsce – Aleksandra Iwaniuk

III miejsce – Lena Bielicka

Kategoria 5-6 latki:

I miejsce – Zuzanna Ostaszewska

II miejsce – Krzysztof Urban

III miejsce – Paulina Czyżewska

GRATULUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM I ICH POMOCNIKOM!

 

ZDJĘCIA W PRZEDSZKOLU

W dniu 19,20,21 listopada w przedszkolu będą wykonywane

zdjęcia świąteczne przez firmę MAGICZNY MOMENT od godz. 9.00.

Zapisy u wychowawców.

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY I CENNIK

 

KONKURS "MÓJ KOCHANY MIŚ"

Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA Przedszkole w Kleosinie

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "MÓJ KOCHANY MIŚ" , który

przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców. Więcej informacji w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU-MIŚ

 

OGŁOSZENIE

Wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek

oddziały przy ul. O.J.Walerowskiego 4 :

ZAJĄCZKI I MOTYLKI

22.11.2019r. na spektakl "Kulki" godz. 10.00

Wyjazd autokarem z przedszkola godz. 9.15

ŻABKI I LISKI

27.11.2019r. na spektakl "Kulki" godz.10.00

Wyjazd autokarem z przedszkola godz.9.15

MISIE I JEŻYKI

29.11.2019r. na spektakl "Karmelek" godz.10.00

Wyjazd autokarem z przedszkola godz.9.00

Koszt biletu 17zł + 8 zł autokar

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli w grupach

 

OGŁOSZENIE

Wyjazd na przedstawienie "Przyjaciele z Bullerbyn" dnia:

 • 14.11.2019r. -oddziały przy ul.Tarasiuka 9

Wyjazd godz.10.00, powrót ok.11.30.

 • 15.11.2019r.- grupy Muminki i Świetliki

Wyjazd godz. 9.30, powrót ok.11.30.

Koszt 18zł bilet + 5zł autokar

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli w grupach

 

OGŁOSZENIE

Dnia 15.11.2019r. odbędzie się w przedszkolu audycja muzyczna :

 • o godz. 9.50 - oddziały przy ul. O.J. Walerowskiego 4
 • o godz. 10.50 - oddziały przy ul. Tarasiuka 9

Koszt 4zł

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli w grupach

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELEM

W dniu 30.10.2019r. (środa) w godz. 17.00-18.00 odbędą się indywidualne

konsultacje z nauczycielem w Przedszkolu w Kleosinie ul. Tarasiuka 9:

 • z grupy Biedronki (w sali gr. Biedronki)
 • z grupy Tygryski (w sali gr. Tygryski)

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Serdecznie zapraszamy rodziców na Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, które odbędzie się dnia:

 • 25.10.2019r. o godz. 14.30 - gr. Jeżyki (w sali grupy "Jeżyki")
 • 28.10.2019r. o godz. 15.00 - gr. Żabki (w sali grupy "Żabki")
 • 29.10.2019r. o godz. 14.30- gr. Misie (w sali grupy "Misie")

Więcej informacji u nauczycieli z poszczególnych grup

 

ZAJĘCIA OTWARTE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy rodziców na "Jesienne zajęcia otwarte", które odbędą się dnia:

oddziały przy ul. O. J. Walerowskiego 4

 • 06.11.2019r. o godz. 15.30- gr. Świetliki ( zmiana terminu)
 • 29.10.2019r. o godz. 15.30- gr. Zajączki
 • 30.10.2019r. o godz. 16.00- gr. Muminki
 • 30.10.2019r. o godz. 15.30- gr. Liski
 • 06.11.2019r. o godz. 15.30- gr. Motylki

oddziały przy ul. Tarasiuka 9

 • 22.10.2019r. o godz. 15.00- gr. Sówki
 • 23.10.2019r. o godz. 15.30- gr. Tygryski
 • 24.10.2019r. o godz. 15.15- gr. Biedronki
 • 13.11.2019r. o godz. 15.30- gr. Pszczółki

Więcej informacji u nauczycieli z poszczególnych grup

 

OGŁOSZENIE

18.10.2019r. (piątek) odbędzie się spektakl pt. "Lubię czytać, a nie klikać"

o godzinie:

 •  10.00- oddziały przy ul. O.J. Walerowskiego
 • 12.15- oddziały przy ul. Tarasiuka

Koszt: 4zł od dziecka

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycielek w grupach

 

OGŁOSZENIE

17 września 2019r. (wtorek) o godzinie 9.00 odbędzie się spektakl Teatru Pod Orzełkiem pt. „Czarne i białe”.

Koszt: 5zł od dziecka

Pieniążki prosimy wpłacać do nauczycielek w grupach

 

USTALENIA Z ZEBRANIA Z RODZICAMI:

- koszt wyprawki - 150zł (płatne u nauczycieli w grupach)

- koszt ubezpieczenia - 39zł (płatne u nauczycieli w grupach)

Rodzice przynoszą również:

- 4x chusteczki mokre

- 4x chusteczki higieniczne

- 4x ręczniki papierowe

- szczoteczkę do zębów

- pastę do zębów (wg uzgodnień w grupach)

- opłata za karty pracy (wg uzgodnień w grupach)

- opłata na Radę Rodziców zostanie ustalona na zebraniu Trójek Oddziałowych i podana do wiadomości w terminie późniejszym

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w Przedszkolu w Kleosinie:

PRZY UL. TARASIUKA 9

 • Dnia 5.09.2019r. (czwartek) o godz. 17.00 – grupy: SÓWKI, PSZCZÓŁKI, TYGRYSKI I BIEDRONIKI

PRZY UL. O.J. WALEROWSKIEGO 4

 • Dnia 9.09.2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 grupy: LISKI, ŻABKI, MISIE I JEŻYKI
 • Dnia 10.09.2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 grupy: ŚWIETLIKI, MUMINKI, MOTYLKI I ZAJĄCZKI

Przed zebraniem (05.09.2019r.) na ul. Tarasiuka 9 odbędzie się prelekcja w ramach profilaktyki uzależnień na temat: „KORZYSTANIE Z MULTIMEDIÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” na, którą zapraszamy Rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w poszczególnych grupach

Grupa LISKI

Grupa MOTYLKI

Grupa MUMINKI

Grupa PSZCZÓŁKI

Grupa BIEDRONKI

Grupa SÓWKI

Grupa TYGRYSKI

Grupa JEŻYKI

Grupa MISIE

Grupa ŻABKI

Grupa ŚWIETLIKI

Grupa ZAJĄCZKI